Privacy Policy

Mira Peeters vindt jouw privacy erg belangrijk. Ik zal jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leg ik aan jou uit welke gegevens ik van jou verzamel en waarom ik dit doe. Ook kan je in de verklaring lezen wat jou rechten zijn met betrekking tot de verwerking. Voor vragen over je privacy mag je contact opnemen via info@mirabellepeeters.com.

Artikel 1: Wie ben ik?

Mira Peeters is een eenmanszaak, gevestigd te Biest 18 D, 2960 Brecht. Ik sta ingeschreven in het handelsregister onder nummer 0748919974. Ik ben verwerkingsverantwoordelijke van je gegevens.

Artikel 2: Welke gegevens gebruik ik?

Hieronder kun je een overzicht vinden van de gegevens die ik van jou verwerk, waarom ik dit doe, welke juridische grondslag ik heb om de gegevens van jou te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren.

Ik verwerk jouw naam, email, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren bij de intake. Je kan hier denken aan lengte, gewicht en beeldmateriaal. Ik gebruik deze gegevens om jou een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst.

Om jouw bestelling te beheren zal ik jouw naam, adres, email, telefoon en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van de overeenkomst bewaren in mijn klantenbestand. Dit doe ik uit uitvoering, wijzigingen in overeenkomst en voor de belastingdienst.

Voor facturatie en financiele zaken verwerk ik jouw naam, adres, email, telefoonnummer, bankgegevens van openstaande saldo. Zonder deze gegevens kan ik jouw betaling niet verwerken. Deze gegevens worden voor richtlijnen belasting 7 jaar bewaard. Na deze periode zal ik jouw gegevens anonimiseren.

Mocht je onverhoopt een klacht over mijn dienstverlening zal jouw naam, email, telefoonnummer en inhoud omtrent de communicatie over de klacht verwerken om zo een goed mogelijk oplossing te bieden aan je. Ik zal de gegevens omtrent de klacht tot 1 jaar na de behandeling verwijderen.

Ik heb een commercieel belang om enkelen gegevens van jou te gebruiken voor marketingdoeleinden. Ik verwerk jouw naam, email, social media account voor directe marketing of sociale media marketing. Ik zal deze gegevens verwijderen van zodra jij je uitschrijft op de mailinglijst of van zodra je aangeeft niet meer door mij benaderd te willen worden.

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruik ik analytics en diensten. Ik heb een commercieel belang om jouw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om mijn services te analyseren en waar nodig te verbeteren. Ik zal jouw gebruik van de website tracken met google analytics en ben hierbij gebonden aan bewaartermijnen van google.

Deze diensten maken gebruik van cookies. Cookies is informatie die bij het bezoeken van de website worden meegestuurd aan jouw browser en vervolgens op harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee je de website bekijkt wordt opgeslagen.

Wanneer je contact met me wil opnemen via de website, vraag ik jouw naam, email en gsm nummer. Met het vesturen van het invulformulier worden deze gegevens zichtbaar voor mij zodat ik jouw vragen kan beantwoorden. Deze gegevens van het formulier verwijderd ik van het moment dat de vraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

Om het plaatsen van recensies over mijn diensten mogelijk te maken, verwerk ik jouw adres, eventueel foto en inhoud van het bericht. Recensies over mijn diensten kan op de website en op sociale mediakanalen plaatsen voor commercieel belang. Ik verwijder ze als ze niet meer representatief zijn of als je vraagt om ze te verwijderen.

Ik verwerk jouw naam, email en overige gegevens die van belang zijn voor desbetreffende retreat, masterclass of freebie wanneer je hiervoor inschrijft. Deze gegevens worden verzameld door een inschrijfformulier. Ik bewaar deze gegevens tot je je uitschrijft. Je kunt nog opvolgemails ontvangen die met het onderwerp van de retreat, masterclass of freebie te maken hebben. Daarnaast kan het privacy beleid van een derde partij van toepassing zijn op deze gegevens, wanneer je via deze derde partij een toegangsbewijs aanschaft. Wanneer je op een event aanwezig bent kan ik tevens je dieet en allergiegegevens verwerken.

Artikel 3: Hoe verkrijg ik deze gegevens?

Bovenstaande gegevens heb ik van jou als klant of websitebezoeker verkregen, omdat je deze gegevens aan mij verstrekt.

Artikel 4: Welke rechten heb jij met betrekking tot deze gegevens?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft jou een aantal rechten gegeven met betrekking tot persoonsgegevens die jij door mij hebt laten verwerken.

Inzage: Je kan ten alle tijden een verzoek doen om bij mij om je gegevens in te kijken

Wijziging: Als je op basis van de inzage je gegevens wil aanpassen of verwijderen kun je hiertoe een verzoek indienen.

Bezwaar: Tegen de verwerking van je gegevens kun je bezwaar aangaan.

Gegevensoverdracht: Mocht je jou gegevens bij een andere aanbieder willen onderbrengen, zal ik jouw gegevens digitaal verstrekken volgens gangbare normen.

Intrekking: Wanneer ik gegevens heb verwerkt op basis van jouw expliciete toestemming, heb je de toestemming om deze gegevens in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die ik je kan leveren.

Om gebruik te maken van je rechten kan je een verzoek sturen, voorzien van een kopie van je identiteitskaart naar info@mirabellepeeters.com. Ik verwerk jouw verzoek zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen 30 kalenderdagen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen zal ik het jouw laten weten waarom ik het verzoek afwijs.

Artikel 5: Wie ontvangen jouw gegevens?

Ik zal jouw gegevens niet verstrekken aan derde partijen. tenzij dit nodig is voor bedrijfsvoering of vanuit wettelijke verplichting. Jouw gegevens kunnen voor uitvoering van van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers, partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst en en externe adviseurs. Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Artikel 6: Tot slot

Ik raad je aan om de privacy verklaring regelmatig te raadplegen, omdat ik aanpassingen in mijn beleid kan aanbrengen. Als je vragen hebt over de verklaring of de wijze waarop ik je gegevens verwerk, kan je een email sturen naar info@mirabellepeeters.com. Daarnaast kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.